Beştepe Park Projesi

Proje Konumu

Peyzaj Uygulama Proje Raporu

Proje alanı, Ankara ili, Yenimahalle ilçesi Beştepe mahallesinde bulunmakta olan, 1. Derece doğal ve tarihi sit alanı içerisinde kalan, AOÇ Müdürlüğü mülkiyetindeki 3406/1-3 parsellerde yer almaktadır.

Proje alanı mevcut durumu içerisinde; AOÇ müdürlüğüne ait atıl durumda olan 2 adet besi ve süt ahırı yapısı, 1 adet sundurma, 1 adet manej alanı bulunmaktadır.

Üst Ölçek Proje Alanı
Üst Ölçek Proje Alanı
Yakın Ölçek Proje Alanı
Proje Alanı Vaziyet Planı
Nazım İmar Planı

Proje kapsamında AOÇ’nin Ankara kentinin aktif yeşil alan gereksinmesini karşılama fikrini önemsenmiştir. Kentsel park alanının, sosyal etkinlikler ile de desteklenmesi planlanmaktadır.

Atatürk Orman Çiftliği’nin kuruluş amaçları arasında yer alan halkın yararlanacağı dinlenme, eğlence alanlarının yaratılması amacı diğerlerinin yanı sıra yer alan amaçlardan biridir. Bağışlama belgesinde yer alan “halka gezecek, eğlenecek ve dinlenecek sıhhi yerler” oluşturulması amacı üzerinde düşünülerek proje hazırlanmıştır.

Proje Alanı Kuş Bakışı 3D Görseli
Proje Alanı Giriş Genel Bakış 3D Görseli
Mevcut Durum Vaziyet Planı

A.O.Ç arazilerinin yalnızca bir yeşil alan, açık alan olarak korunmasından vazgeçmeksizin kuruluş amaçları doğrultusunda korunup geliştirilmesi proje amaçlarından biridir. Çiftlik içinde esas işlevinin yanı sıra insanları bir araya getiren, etkinliklere insanları katan dinlenme ve eğlence işlevlerinin yaratılması amacıyla yapı ve peyzaj fonksiyonları belirlenmiştir. Çevresel değerlere sahip çıkılması, çevresel değerlerin insan emeği ile yeniden yaratılması projenin temel prensipleridir.

Projeler hazırlanırken, yapıların öncelikle ileri derecede güçlendirme ve mevcut dokuyu koruma kapsamında rehabilite edilerek, yeni fonksiyonlara hitap edecek şekilde tasarlanması planlanmıştır.

Proje alanında, Atatürk Orman Çiftliği ruhuna uygun olarak kapsamlı bir peyzaj projesi hazırlanmış, biyolojik gölet, bölgenin endemik bitki türleri ile birlikte mevcutta ağaç dokusu azalmış bölgede ağaçlandırma çalışması yapılması öngörülmüştür.

Projelendirme esaslarında planlama kriterlerine uygun olarak, proje alanında mevcut olan, süt ahırı yapısı; restoranların olduğu bir yapı olarak tasarlanmıştır. Mevcut besi ahırı yapısı bölgenin de ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte çok amaçlı salon yapısına dönüştürülmüştür. Sundurma yapısının mevcut konumunda değişiklik yapılmamış, plan notlarına sadık kalınarak sundurma altında kapalı alan oluşturulmuş, yapıda kafelerin yer alması planlanmıştır.

Proje Alanı Giriş Genel Bakış 3D Görseli

Proje alanındaki bütün mimari yapılar, AOÇ kültürünü yaşatacak ve kentliyle aktif bir etkileşim potansiyelini gözeten bir anlayışla, destekleyici servis mekanlarıyla bütünleştirerek kurgulamıştır.

  • info@bestepepark.com
  • BEŞTEPE MAH. BEŞTEPE CAD. NO:18 YENİMAHALLE - ANKARA
  • (0312) 284 90 44
  • (0312) 284 90 45 (faks)

Projede Yer Alan Fonksiyonlar

Yürüyüş & Koşu Parkuru

Alanı bütünüyle algılamayı sağlayacak olan yürüyüş parkuru, ziyaretçilerin spor aktivitelerini de yapabilecekleri nitelikte tasarlanmıştır. Kullanıcılar yapılması planlanan biyolojik gölet çevresinde yürüyüşlerini yaparken bir yandan da alana hizmet verecek olan yapıların önünden geçerek alanın dinamik olmasını sağlamaktadır. Parkurun kaplaması doğal reçine ile sabitlenen çakıl malzeme ile döşenecektir. Böylece alan bütününde de olduğu gibi parkur boyunca da doğa ile dost tasarım yaklaşımı sergilenmektedir.

Çocuk Oyun Alanları

Her yaş grubuna ev sahipliği yapabilecek nitelikte tasarlanan alan, çocuklar için de tamamen doğal malzemeler kullanılarak tasarlanan mini oyun olun alanları, alışılagelmişin dışında oyun elemanları ile minik ziyaretçilerini de mutlu etmeyi hedeflemektedir.

Ağaçlandırılacak Alanlar

Yaklaşık 38.000 metrekarelik alanın çeperini oluşturan sınır boyunca yoğun ağaçlandırma yapılarak kent dokusu ile olan görsel ilişkinin kesilmesi ve gelecek nesillere daha yeşil Çiftlik arazisi bırakmak hedeflenmiştir. Alanda kullanılacak olan bütün bitkiler doğal ekosistemde bulunan türlerden seçilerek, kendi kendine yetebilen bitkisel doku oluşturulmuştur. Çayır alanda kullanılacak olan tohum karışımları da mümkün olduğunca az su isteği olan türlerden oluşturulmuştur. Alanda mecburi olan faaliyetler dışında kalan bütün zeminin öncelikle yeşil alana terkedilmesi önemsenmiştir.

Biyolojik Gölet

Atatürk Orman Çiftliği kent içindeki ekosisteminin en önemli aktörlerinin başında gelmektedir. Bu derece kıymetli arazinin bir parçasını oluşturan proje alanı bu ekosistemi destekleyen faktörleri temeline oturtmuştur. Bu bağlamda alan içerisinde yaklaşık 2000 m2 büyüklüğünde biyolojik gölet yapılması ön görülmüş, yapılacak olan gölet ile beraber proje alanında mini ekosistem oluşturularak yapılacak olan bitkisel düzenlemenin su ihtiyacının da alandan karşılanması hedeflenmektedir. Tamamen bitkisel ve doğal materyaller ile temizlenecek olan gölet yüzme aktivitelerine de olanak sağlayacak nitelikte olacaktır.

Seyir & Oturma Terasları

Proje alanının merkezinde konumlandırılan göl, alanda bulunan diğer unsurlar için odak noktası durumundadır. Ankara halkının özlemi olan su ve yeşil bu noktada buluşarak vazgeçilmez huzuru ziyaretçilerine sunmaktadır. Bu keyfi, seyre dönüştüren teraslar tasarlanarak kullanıcılara, oturma, dinlenme, yeme, içme gibi faaliyetleri gerçekleştirebilecekleri ahşap kademelerde vakit geçirme imkânı sunulmuştur. Alanda düzenlenecek mini konser ve dinletileri bu alanlardan dinleme imkânı bulunduğu gibi etkinlik yapılmadığı günlerde de merkezi müzik sitemi ile alan bütününde müzik yayını yapılarak gürültü ve kargaşanın önüne geçerek huzurlu mekân kurgusunun desteklenmesi hedeflenmektedir.

Kafeler

Mevcut sundurma alanı içerisinde toplam inşaat alanı ve hacmi korunarak kapalı alan oluşturulmuştur.

Restoranlar

Birbirinden farklı lezzetleri en şık ve kaliteli şekilde sunan dünya ve Türk mutfaklarından lezzetler.

Konser & Etkinlik Alanı

Proje alanı, hem Atatürk Orman Çiftliği arazisinde bulunması hem de ulaşılabilirlik açısından birçok sosyal merkeze yakın olması sebebi ile sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapmayı kendine görev edinmiştir. Bu amacı yerine getirmek ve Ankara halkını birçok etkinlikte yeşil bir vadinin kucağında buluşturmak için, göl içerisinde bir sahne tasarlanmıştır. Sahne, göl çevresinde kademeler oluşturan oturma basamaklarından, basamakları saran çayır alandan ve sosyal donatılardan algılanabilecek şekilde konumlandırılmıştır. Bu sayede alanda yapılacak her türlü etkinliğin bütün kullanıcılar tarafından algılanması hedeflenmektedir. Ankara halkı, proje alanına geldiğinde yeşil ile kucaklaşabileceği gibi sanatsal etkinliklere de kolaylıkla ulaşabilecek, dönemsel olarak organize edilecek etkinlik takvimi ile her mevsim farklı bir organizasyonla Çiftlik’in misyonlarından bazılarını üstlenmeyi borç bilecektir.

Otoparklar

Bu gibi alanlarda görmeyi hiç istemediğimiz fakat alan kullanımını gerçekleştirebilmek için olmazsa olmaz diyebileceğimiz tek şey araçlardır. Alan kurgusu yapılırken bu gerçekle yüzleşerek otoparklar alana ulaşımı sağlayacak en yakın noktalarda tasarlanmış fakat görsel bağlantı üçüncü boyutta tamamen koparılmıştır. Otopark yüzeylerinde serbest çakıl kullanılarak doğal drenajın devamlılığı sağlanmış ve ekosistem üzerinde olumsuz etkisi yadsınamaz derecede yoğun olan beton yüzeylerden kaçınılmıştır.

BİLGİYİ DOĞRU KAYNAKTAN ALIN

Beştepe Park Proje Belgeleri